Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Pełna gotowość pododdziałów Centralnego Odwodu Operacyjnego Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach

W związku falą wezbraniowa na rzekach, Komendant Główny PSP utrzymuje w pełnej gotowości pododdziały Centralnego Odwodu Operacyjnego.

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie wchodzi w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego co oznacza, że w każdej chwili pododdziały mogą zostać zadysponowane do działań ratowniczych na terenie kraju. Kadra i uczniowie Szkoły, są w pełnej gotowości na wypadek zadysponowana ich do działań ratowniczych, także tych związanych z pojawiającą się w wielu miejscach kraju falą wezbraniową.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację meteorologiczną, funkcjonariusze Centralnej Szkoły dokonali przeglądu wyposażenia, które mogłoby zostać wykorzystane bezpośrednio podczas działań związanych z falą wezbraniową.

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie dysponuje kontenerami kwatermistrzowskimi i sanitarnymi, które mogą zapewnić warunki noclegowe dla ratowników. Ponadto do bezpośredniego prowadzenia działań ratowniczych wykorzystane mogą być mobilne zestawy pompowe z pompami wysokiej wydajności do wody brudnej o wydajności 5500 l/min i 8000 l/min. Będący w dyspozycji kontener z pompami przenośnymi/zanurzeniowymi, pływającymi i konwencjonalnymi posiada na wyposażeniu 26 pomp różnego przeznaczenia o wydajnościach od 600 l/min do 1600 l/min. Czynności ratownicze mogą być rozszerzone o przygotowywanie worków z piaskiem realizowane przy pomocy automatycznych pakowarek /dozowarek/ do materiałów sypkich o wydajności 1000 worków 20 kg na godzinę przy zapewnionej 4 osobowej obsłudze sprzętu.

Opracowanie: CS PSP Częstochowa
Zdjęcia: CS PSP Częstochowa

Galeria zdjęć

Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach
Pełna gotowość pododdziałów COO CS PSP w Częstochowie w związku z falą wezbraniową na rzekach

Additional information

Ogłoszenia