Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych

W dniu 5 marca 2021 roku zakończone zostało czterodniowe szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych.

Szkolenie skierowane jest do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w celu przygotowania teoretycznego i praktycznego ratowników do skutecznego i bezpiecznego rozpoznania oraz prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, podczas zdarzeń w transporcie towarów niebezpiecznych (ADR, RID, ICAO, ADN, IMDG).

Zajęcia były prowadzone przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, jak również przez zaproszonych specjalistów m.in. w dziedzinie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

30 uczestników ww. szkolenia po zaliczonym pozytywnie egzaminie, otrzymało od Komendanta Centralnej Szkoły PSP bryg. Piotra Placka zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego kursu. W uroczystości zakończenia udział wzięli również: Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP mł. bryg. Damian Hajdas oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Nauczania - kierownik szkolenia - bryg. Mariusz Przygoda i naczelnik Wydziału Szkoleń Specjalistycznych st. bryg. Bogumił Zalewski.

Galeria zdjęć

Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych