Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Zakończenie Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak nr 1/2021

W dniu 06 maja 2021 r. na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu miało miejsce zakończenie Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak nr 1/2021.

Organizatorem szkolenia była Centralna Szkoła PSP w Częstochowie, natomiast jego realizacja odbyła się z wykorzystaniem kadry dydaktycznej i bazy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Szkolenie przebiegało zgodnie z „Programem szkolenia podstawowego w zawodzie strażak”, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 30 listopada 2020 roku. Podstawą organizacji szkolenia było porozumienie zawarte pomiędzy Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Organizacja szkolenia poza Centralną Szkołą PSP podyktowane było potrzebami kadrowymi jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa dolnośląskiego, niemożliwymi do realizacji na terenie szkół PSP.

Szkolenie realizowane było w terminie 11 stycznia do 06 maja 2021 r. Rozpoczęcie szkolenia poprzedzone zostało wizytą akredytacyjną przeprowadzoną przez funkcjonariuszy CS PSP, która stanowiła etap procedury uzyskania zgody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na organizację przedmiotowego szkolenia. W trakcie trwania szkolenia Centralna Szkoła PSP sprawowała nadzór dydaktyczny nad realizacją zajęć teoretycznych i praktycznych.

Podjęcie działań związanych z realizacją szkolenia spowodowało, iż w dniu 06 maja 2021 r. 36 słuchaczy szkolenia uzyskało kwalifikacje do wykonywania zawodu strażak w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie województwa dolnośląskiego. W uroczystości wręczenia świadectw ukończenia szkolenia podstawowego brał udział Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. mgr Piotr Placek.

Zdjęcia udostępnione przez: KW PSP we Wrocławiu

https://www.gov.pl/web/kwpsp-wroclaw/

Galeria zdjęć

Zakończenie SPWZS
Zakończenie SPWZS
Zakończenie SPWZS
Zakończenie SPWZS
Zakończenie SPWZS
Zakończenie SPWZS
Zakończenie SPWZS

Additional information

Ogłoszenia


Każdy może wesprzeć ukraińskich strażaków!


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


Okolicznościowy film obrazujący
30 lat PSP


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc