Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa

W dniach 24-27 maja 2021 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyła się część pisemna egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji BPO.03 "Wykonywanie działań ratowniczych" dla kadetów Dziennego Studium Aspirantów Turnus XXIV oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego 16-2021.

Egzamin przeprowadzono wg formuły 2019 z wykorzystaniem stanowisk komputerowych. Do egzaminu przystąpiło 85 kadetów DSA i 161 absolwentów KKZ.

W dniu 31 maja 2021 roku odbyła się część pisemna egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji BPO.04 „Zarządzanie działaniami ratowniczymi” dla DSA 23. Do egzaminu przystąpiło 94 kadetów DSA.

W dniu 1 czerwca 2021 roku odbyła się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa – Kwalifikacja MS.21 „Zarządzanie działaniami ratowniczymi”. Do egzaminu obejmującego część pisemną w formie testu w tym roku przystąpiło 181 absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego 16-2020.

W dniu 2 czerwca odbyła się część praktyczna egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji BPO.04 oraz MS.21. Do egzaminu przystąpiło 94 kadetów DSA oraz 181 absolwentów KKZ.

Organizacja tegorocznych egzaminów była dla wszystkich niezwykle trudnym zadaniem. Wiązała się z koniecznością wdrożenia w życie szeregu zasad i procedur, zakupu oraz udostępniania środków dezynfekcyjnych, przygotowania stanowisk egzaminacyjnych oraz stanowisk do pomiaru temperatury ciała. Egzaminy odbywały się w szczególnych warunkach wynikających z ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Organizacja tegorocznych egzaminów była wielkim wyzwaniem zarówno dla zdających, jak i dla kadry Centralnej Szkoły. Zachowanie reżimu sanitarnego, wdrożenie nowych zasad i procedur to priorytet dla kadry Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Wszystkim osobom zdającym egzamin serdecznie dziękujemy za zrozumienie i zdyscyplinowanie podczas egzaminów.

Galeria zdjęć

Egzaminy
Egzaminy
Egzaminy
Egzaminy

Additional information

Ogłoszenia


Każdy może wesprzeć ukraińskich strażaków!


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


Okolicznościowy film obrazujący
30 lat PSP


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc