Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Zakończenie szkolenia pn.: "Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków"

W dniu 6 września 2021 r. odbyło się szkolenie pn.: „Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków”.

W jednodniowym szkoleniu udział wzięło 16 funkcjonariuszy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z: Rudy Śląskiej, Słubic, Sosnowca, Myślenic, Nowego Sącza, Łasku, Zduńskiej Woli, Świdwina, Wrocławia, Szkoły Aspirantów w Krakowie i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Program szkolenia obejmował 6 godzin zajęć dydaktycznych: teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, a także specjalistów zewnętrznych. Zajęcia odbywały się w salach wykładowych oraz w laboratoriach z zakresu profilaktyki pożarowej w elektroenergetyce i na poligonie szkolnym. Na zakończenie Komendant Centralnej Szkoły bryg. Piotr Placek wręczył uczestnikom szkolenia stosowne zaświadczenia.

W uroczystym zakończeniu szkolenia udział wzięli również: Naczelnik Wydziału Szkoleń Specjalistycznych st. bryg. Bogumił Zalewski, Zastępca Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej st. kpt. Arkadiusz Omazda oraz kierownik szkolenia mł. kpt. Adrian Barasiński.

Galeria zdjęć

Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Additional information

Ogłoszenia


Każdy może wesprzeć ukraińskich strażaków!


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


Okolicznościowy film obrazujący
30 lat PSP


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc