Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

JRG

Interwencje JRG

Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

W dniach 14-16 lutego odbyły się ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie na zamarzniętych akwenach wodnych, dla trzech zmian służbowych Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP.

Ćwiczenia odbyły się wg poniższych założeń:

 

1. Nazwa i adres instytucji /miejsca/ obiektu ćwiczeń:

Park Wypoczynkowy LISINIEC (zbiornik wodny Bałtyk i Pacyfik), ul. ks. Augustyna Kordeckiego 99, 42-200 Częstochowa.

2. Temat (cel główny ćwiczeń):

 1. praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków;
 2. zapoznanie ćwiczących z obiektem, warunkami dojazdu i możliwością podjęcia działań ratowniczych;
 3. doskonalenie umiejętności prowadzenia działań w zakresie ratownictwa wodnego – ratownictwo na lodzie.

3. Cele szczegółowe:

 1. sprawdzenie możliwości dojazdu do zbiornika wodnego BAŁTYK i PACYFIK w Parku Wypoczynkowym LISINIEC i podjęcia działań ratowniczych na akwenie wodnym w zainscenizowanym zdarzeniu będącym przedmiotem ćwiczeń;
 2. sprawdzenie możliwości dojazdu do trzeciego zbiornika wodnego (ADRIATYK) w Parku Wypoczynkowym LISINIEC;
 3. doskonalenie umiejętności podejmowania czynności ratowniczych na lodzie z wykorzystaniem sprzętu będącego w dyspozycji JRG CS PSP – rzutka ratownicza, koło ratunkowe, sanie lodowe woda-lód, trap ratowniczy, deska ortopedyczna;
 4. doskonalenie umiejętności prowadzenia czynności ratowniczych w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy u osób podtopionych i/lub wychłodzonych – resuscytacja osoby podtopionej, postepowanie w hipotermii.

4. Opis zdarzenia:

Zdarzenie ma miejsce na zbiorniku wodnym BAŁTYK.
Podczas łowienia ryb spod lodu w wyniku załamania się pokrywy lodowej 2 osoby wpadły do przerębla i zaczęły tonąć. Jedna z osób próbuje trzymać się pokrywy lodowej, natomiast druga jest nieprzytomna i unosi na wodzie z twarzą zwróconą do wody.

5. Założenia do ćwiczeń:

Czas astronomiczny

Czas operacyjny

Opis rozwoju sytuacji

Podjęte działania

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 

9.30 – 9.40 00:00 - 00:10 Dojazd zastępów na miejsce zdarzenia

Wybór pola operacyjnego

 

 

9.40 – 9.42 00:10 - 00:12 Rozpoznanie wstępne

Ustalenie priorytetów

Wydanie rozkazów
 
9.42 – 9.47 00:12 - 00:17 Sprawianie sprzętu do ratownictwa na lodzie Dobór sprzętu i technik ratowniczych  
9.47 – 9.55 00:17 - 00:25 Dotarcie do osoby nieprzytomnej dryfującej na wodzie Ewakuacja na brzeg

Podjęcie RKO

 
9.55 – 10.25 00:25 - 0:55 Dotarcie do osoby przytomnej

Hol łódki do brzegu

Termoizolacja poszkodow.
10.25 – 12.55 0:55 - 2:25 Zbiórka osób biorących udział w ćwiczeniach

Podsumowanie realizowanego założenia.

Omówienie problematyki
 Procedury postępowania
12.55 – 15.00 2:25 - 5:30 Zapoznanie się z obiektem Sprawdzenie dróg dojazdowych i możliwości użycia sprzętu będącego w dyspozycji  


6. Planowane siły i środki PSP:

Jednostka

Pojazd/sprzęt

Obsada

Nr operacyjny

Uwagi

JRG CS PSP

GBA 2,3/16

6

SF 250-21

 

JRG CS PSP

GCBA 4/32

6

SF 250-25

 

JRG CS PSP

SCRt

2

SF 250-43

 

JRG CS PSP SLOp  + przyczepka ratownictwa wodnego  2 SF 250-90  
WT CS PSP

SLRR Ford Ranger

1

SF 251-91

Zabezpieczenie logistyczne

JRG 2 KM PSP

Częstochowa

GBA 2,7/25 

6

SF 352-21

Dysponowane aplikacyjnie 

Sposób alarmowania sił i środków: SKKM w Częstochowie

Punkt koncentracji sił i środków: Parking przy Parku Wypoczynkowym „LISINIEC” Częstochowa, ul. ks. Augustyna Kordeckiego 99.

 

7. Planowane siły i środki innych podmiotów ratowniczych:

Jednostka

Pojazd/sprzęt

Obsada

Nr operacyjny

Uwagi

ZRM PRM

Zespół S

3

S 01 03

 Dysponowane aplikacyjnie

ZRM PRM

Zespół P

2

S 01 22

Dysponowane aplikacyjnie 

WOPR

 

4

 

Dysponowane aplikacyjnie 

Policja  Patrol samochodowy 

2

  Dysponowane aplikacyjnie 

 

8. Istotne uwagi dot. prowadzenia ćwiczeń (warunki terenowe, występujące zagrożenia i środki ochrony ratowników, zabezpieczenie medyczne, itp.)

Park Wypoczynkowy "Lisiniec" to ponad 40 ha terenów zieleni położonych w zachodniej części miasta przy trasie wylotowej na Opole. Na terenie Parku znajdują się 3 zbiorniki wodne (Pacyfik, Bałtyk, Adriatyk) o łącznej powierzchni 11 ha powstałe z zalania glinianek użytkowanych do końca lat 70-tych.. Znajduje się tu ścieżka rekreacyjna o długości ok. 2,5 km., wypożyczalnia sprzętu pływającego (rowery wodne, kajaki, deski), skate park, 2 korty tenisowe z zapleczem socjalno-gastronomicznym, park linowy, wake park.

Obecnie na terenie całego Parku obowiązuje zakaz kąpieli. Z powodu  trwających prac budowlanych w roku bieżącym zakaz kąpieli obowiązuje również w rejonie plaży.  Poza okresem wyłączenia na zbiorniku „Adriatyk” znajduje się wydzielona plaża z kąpieliskiem nadzorowanym sezonowo przez WOPR Częstochowa. Ze zbiorników wodnych korzystają mieszkańcy Częstochowy, wędkarze zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim oraz służby ratownicze (WOPR, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) w ramach ćwiczeń doskonalących. Na terenie Parku organizowane są imprezy o charakterze muzycznym, sportowym, rekreacyjnym oraz pikniki integracyjne.

Teren parku jest ogólnodostępny poza strefami wyłączonymi czasowo.

Źródło: Mapy Google

9. Sposoby i środki pozoracji:

Pozoranci i obsługa ćwiczeń – kadeci pełniący służbę z WR CS PSP/ wyposażeni w ubrania wypornościowe i kamizeli ratunkowe. Manekin /fantom/ do resuscytacji.

10. Szkic sytuacyjny terenu ćwiczeń z rozwinięciem bojowym:

14,15,16.02.2023 r.
godz. 9.30

Nazwa obiektu:

Park Wypoczynkowy LISINIEC
ul. ks. Augustyna Kordeckiego 99, 42-200 Częstochowa

 

Opis zdarzenia:

Załamany lód pod dwiema osobami


11. Wykaz osób funkcyjnych:

 • Kierownik ćwiczeń: - bryg. Konrad Jóźwiak - Naczelnik WR CS PSP
 • KDR – D-ca zmiany służbowej
 • Dowódcy OB. – D-ca sekcji, D-ca zastępu
 • Główny rozjemca – bryg. Jarosław Jankowski – Z-ca Naczelnika WR CS PSP
 • Operator foto-video: bryg. Waldemar Nowak

Galeria zdjęć

Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP w Częstochowie

Additional information