Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

JRG

Szkolna JRG

Szkolna Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza powstała 1 stycznia 2000 r. – funkcjonuje w ramach Wydziału Działań Ratowniczo - Gaśniczych.

Zasady funkcjonowania w systemie ratowniczo – gaśniczym miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego i województwa śląskiego określono w porozumieniu zawartym w dniu 15 grudnia 1999 r. pomiędzy Komendantem CS PSP, a Komendantem Miejskim w Częstochowie.

Statystyka JRG CS PSP: (kliknij w obrazek)

Statystyka JRG

Do zadań Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych należy w szczególności:

 • prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w ramach dysponowania przez stanowiska kierowania: KM PSP, KW PSP i KG PSP,
 • udział w zajęciach dydaktycznych w ramach realizowanego w CS PSP kształcenia i szkoleń,
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego pracowników Szkoły i słuchaczy oraz zapewnienie nadzoru nad realizowanym doskonaleniem,
 • udział w ćwiczeniach organizowanych przez jednostki w ramach: Komend Miejskich i Powiatowych, Komend Wojewódzkich i Komendy Głównej PSP,
 • prowadzenie dokumentacji dla potrzeb operacyjnych i szkoleniowych,
 • prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz utrzymanie w gotowości bojowej wyznaczonych sił i środków włączonych do centralnego odwodu operacyjnego,
 • prowadzenie praktyk zawodowych,
 • planowanie i organizowanie funkcjonowania zmian służbowych oraz ewidencjonowanie czasu służby strażaków systemu zmianowego w WR,
 • propagowanie ochrony przeciwpożarowej w Szkole i na zewnątrz,
 • analizowanie prowadzonych przez Szkołę działań ratowniczo-gaśniczych w celu podnoszenia ich efektywności,
 • utrzymywanie we właściwym stanie technicznym sprzętu ratowniczo-gaśniczego i urządzeń technicznych,
 • koordynowanie działalności dotyczącej wyposażenia Szkoły w sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze,
 • wykonywanie zadań z zakresu wprowadzania zmiany lub odwołania stopnia alarmowego.

W podziale bojowym jednostki jest 7 samochodów bojowych oraz pozostały sprzęt:

 • GBA 2,3/16+4 RENAULT,
 • GCBA 4/32+4 VOLVO,
 • SCD 31 IVECO MAGIRUS,
 • SCRt SCANIA
 • SCRd MEGA CITY RENAULT,
 • SCKw SCANIA z pługiem,
 • SLOp FORD RANGER,
 • QUAD Artic Quad,
 • Pompa 5,2/8 HALLE na przyczepce /Zestaw z SCKw/,
 • Przyczepka ze sprzętem do działań na wodzie i lodzie.

Szczegóły dot. sprzętu w zakładce "Sprzęt JRG"

Additional information