Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

JRG

Interwencje JRG

Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

W dniach 23-25 stycznia odbyły się ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie na zamarzniętych akwenach wodnych, dla trzech zmian służbowych Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej CS PSP.

Ćwiczenia odbyły się wg poniższych założeń:

1. Nazwa i adres instytucji /miejsca/ obiektu ćwiczeń:

Park Wypoczynkowy LISINIEC (zbiornik wodny „Bałtyk i Pacyfik”) ul. ks. Augustyna Kordeckiego 99, 42-200 Częstochowa.

2. Temat (cel główny ćwiczeń):

 1. praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków;
 2. zapoznanie ćwiczących z obiektem, warunkami dojazdu i możliwością podjęcia działań ratowniczych;
 3. doskonalenie umiejętności prowadzenia działań w zakresie ratownictwa wodnego – ratownictwo na lodzie.


2. Temat (cel główny ćwiczeń):

 1. praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków;
 2. zapoznanie ćwiczących z obiektem, warunkami dojazdu i możliwością podjęcia działań ratowniczych;
 3. doskonalenie umiejętności prowadzenia działań w zakresie ratownictwa wodnego – ratownictwo na lodzie.

3. Cele szczegółowe:

 1. sprawdzenie możliwości dojazdu do zbiornika wodnego „BAŁTYK i PACYFIK” w Parku Wypoczynkowym LISINIEC i podjęcia działań ratowniczych na akwenie wodnym w zainscenizowanym zdarzeniu będącym przedmiotem ćwiczeń;
 2. sprawdzenie możliwości dojazdu do trzeciego zbiornika wodnego (ADRIATYK) w Parku Wypoczynkowym LISINIEC;
 3. doskonalenie umiejętności podejmowania czynności ratowniczych na lodzie z wykorzystaniem sprzętu będącego w dyspozycji JRG CS PSP – rzutka ratownicza, koło ratunkowe, sanie lodowe woda-lód, trap ratowniczy, deska ortopedyczna;
 4. doskonalenie umiejętności prowadzenia czynności ratowniczych w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy u osób podtopionych i/lub wychłodzonych – resuscytacja osoby podtopionej, postępowanie w hipotermii.

4. Opis zdarzenia:

Zdarzenie ma miejsce na zbiorniku wodnym BAŁTYK w Parku Wypoczynkowym LISINIEC.
Na zmarzniętym akwenie wodnym około 20m m od brzegu pod dwójką nastolatków załamuje się lód. Po przeciwnej stronie zbiornika spaceruje mężczyzna z psem, który widzi całą sytuację.
W momencie dobiegania do brzegu, gdzie wchodzili chłopcy, świadek zdarzenia dzwoni pod numer alarmowy 112 i zawiadamia służby. Operator WCPR przyjmuje zgłoszenie i wysyła informację do PSP Częstochowa, PRM i KMP Częstochowa. Jednemu nastolatkowi udaje się samodzielnie wydostać na brzeg, drugi pozostaje w wodzie. Poszkodowany znajdujący się na brzegu jest wychłodzony i w szoku pod wpływem zdarzenia (logicznie odpowiada na pytania ratowników). Nastolatek znajdujący się w wodzie podczas ewakuacji przez ratownika na brzeg traci funkcje życiowe.

5. Założenia do ćwiczeń:

Czas astronomiczny

Czas operacyjny

Opis rozwoju sytuacji

Podjęte działania

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 

10.30 – 10.40 00:00 - 00:10 Dojazd zadysponowanych zastępów na miejsce zdarzenia

Odpowiednie ustawienie pojazdów, wyznaczenie miejsca do wodowania sprzętu, udzielenie KPP poszkodowanemu na brzegu

Wsparcie psychiczne

Termoizolacja
10.40 – 10.42 00:10 - 00:12 Rozpoznanie wstępne  

Ustalenie priorytetów

Wydanie rozkazów

10.42 – 10.47 00:12 - 00:17 Sprawianie sprzętu do ratowniczego Dobór sprzętu i technik ratowniczych  
10.47 – 11.25 00:17 - 00:55 Dotarcie do osób poszkodowanych: znajdujących się na wodzie Ewakuacja na brzeg

Termoizolacja, wsparcie psychiczne, podjęcie RKO

 
11.25 – 12.55 00:55 - 01:25 Zbiórka osób biorących udział w ćwiczeniach

Podsumowanie realizowanego założenia

Omówienie problematyki

Procedury postępowania
12.55 – 13.30 1:25 - 3:30 Zapoznanie się z obiektem Sprawdzenie dróg dojazdowych i możliwości użycia sprzętu będącego w dyspozycji  

6. Planowane siły i środki PSP:

Jednostka

Pojazd/sprzęt

Obsada

Nr operacyjny

Uwagi

JRG CS PSP

GBA 2,3/16

6

250s21

I rzut

JRG CS PSP

GCBA 4/32

6

250s25

I rzut

JRG CS PSP

SLOp + przyczepka ratownictwa wodnego

2

250s90

I rzut

JRG CS PSP SCRt 3 250s43 I rzut

SGRW-N

JRG Bytom

SRw Scania

SLRr Ford

7

411s72

411s90

Dysponowane aplikacyjnie

JRG 2 KM PSP

Częstochowa

GBA 2,7/25 

6

352s21

Dysponowane aplikacyjnie 

Sposób alarmowania sił i środków: SKKM w Częstochowie

Punkt koncentracji sił i środków: Parking przy Parku Wypoczynkowym „LISINIEC” Częstochowa, ul. ks. Augustyna Kordeckiego 99

7. Planowane siły i środki innych podmiotów ratowniczych:

Jednostka

Pojazd/sprzęt

Obsada

Nr operacyjny

Uwagi

ZRM PRM

Zespół S

3

S 01 03

 Dysponowane aplikacyjnie

ZRM PRM

Zespół P

2

S 01 22

Dysponowane aplikacyjnie 

WOPR

 

4

 

Dysponowane aplikacyjnie 

Policja  Patrol samochodowy 

2

  Dysponowane aplikacyjnie 

8. Istotne uwagi dot. prowadzenia ćwiczeń (warunki terenowe, występujące zagrożenia i środki ochrony ratowników, zabezpieczenie medyczne, itp.)

Park Wypoczynkowy "Lisiniec" to ponad 40 ha terenów zieleni położonych w zachodniej części miasta przy trasie wylotowej na Opole. Na terenie Parku znajdują się 3 zbiorniki wodne (Pacyfik, Bałtyk, Adriatyk) o łącznej powierzchni 11 ha powstałe z zalania glinianek użytkowanych do końca lat 70-tych. Znajduje się tu ścieżka rekreacyjna o długości ok. 2,5 km., wypożyczalnia sprzętu pływającego (rowery wodne, kajaki, deski), skate park, 2 korty tenisowe z zapleczem socjalno-gastronomicznym, park linowy, wake park. Na zbiorniku „Adriatyk” znajduje się wydzielona plaża z kąpieliskiem nadzorowanym sezonowo przez WOPR Częstochowa. Ze zbiorników wodnych korzystają mieszkańcy Częstochowy, wędkarze zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim oraz służby ratownicze (WOPR, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) w ramach ćwiczeń doskonalących. Teren parku jest ogólnodostępny poza strefami wyłączonymi czasowo.

Źródło: Mapy Google

9. Sposoby i środki pozoracji:

Pozoranci i obsługa ćwiczeń - kadeci wyznaczeni ze zmiany służbowej JRG CS PSP wyposażeni w kamizelki ratunkowe, suche skafandry, kaski do ratownictwa wodnego.

10. Szkic sytuacyjny terenu ćwiczeń z rozwinięciem bojowym:

23-25 styczeń 2024 r.

 

Nazwa obiektu:

Park Wypoczynkowy LISINIEC
ul. ks. Augustyna Kordeckiego 99, 42-200 Częstochowa

 

Opis zdarzenia:

Załamany lód pod dwoma osobami


11. Wykaz osób funkcyjnych:

 • Kierownik ćwiczeń: - Naczelnik WR  st. bryg. Konrad Jóźwiak
 • KDR – D-ca zmiany służbowej
 • Dowódcy OB. – D-ca sekcji, D-ca zastępu
 • Główny rozjemca – Z-ca Naczelnika WR bryg. Jarosław Jankowski

 

Galeria zdjęć

Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

Additional information