Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

JRG

Interwencje JRG

Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej CS PSP w Częstochowie

W dniach od 27 do 29 maja na poligonie pożarniczym Centralnej Szkoły odbyły się ćwiczenia szkolnej jednostki ratowniczo - gaśniczej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Dowódcą ćwiczeń był mł. bryg. Konrad Jóźwiak. Manewry zostały przeprowadzone dla trzech zmian służbowych JRG CS PSP oraz dla zastępów JRG nr 2 w Częstochowie.

Strażacy trzech zmian służbowych ćwicząc, mieli możliwość praktycznego sprawdzenia własnych umiejętności i sprzętu w trudnych warunkach. Takie założenia to doskonały sprawdzian dla siły charakteru, wytrwałości, współpracy ramię w ramię ratowników.

Ćwiczono dwa warianty akcji:

wariant 1:

Na miejscu zdarzenia doszło do zderzenia bocznego samochodu osobowego z autocysterną, wynikiem czego, było utracenie kontroli przez kierującego cysterną oraz przygniecenie samochodu osobowego i uwięzienie kierowcy samochodu osobowego. Służby ratunkowe zostały powiadomione przez kierującego pojazdem ciężarowym.

wariant 2:

Kierowca autobusu turystycznego biura podróży, nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych, stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Na pokładzie pojazdu znajdowało się 20 pasażerów. Służby zawiadomione przez osoby postronne.

Głównymi celami ćwiczeń było:

  • praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i praktycznego użycia sprzętu ratownictwa technicznego,
  • wykorzystanie sprzętu hydraulicznego oraz doskonalenie technik wykonywania dostępu z udziałem pojazdów osobowych, ciężarowych oraz autobusów,
  • wykorzystanie poduszek wysokociśnieniowych,
  • wykorzystanie sprzętu do stabilizacji,
  • wykorzystanie wyciągarek z SCRt oraz SCRd,
  • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
  • prowadzenie segregacji pierwotnej (wstępnej) poszkodowanych przy pomocy systemu START w zdarzeniach masowych.

Siły i środki PSP biorące udział w ćwiczeniach:

Jednostka

Pojazd/sprzęt

Obsada

Nr operacyjny

JRG CS PSP

GCBA 4/32

6

SF 250-25

JRG CS PSP

SCRt

3

SF 250-43

JRG CS PSP

SCRd

2

SF 250-49

JRG Częstochowa

Dysponowane zgodnie z potrzebami ćwiczeń.


Sposób alarmowania sił i środków: SK KM PSP Częstochowa,

Punkt koncentracji: Poligon pożarniczy Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Wykaz osób funkcyjnych ćwiczeń:

Kierownik ćwiczeń – mł.bryg. Konrad Jóźwiak
KDR – D-ca zamiany służbowej,
Dowódcy OB – D-cy sekcji, zastępów (wg założeń),
Główny rozjemca – bryg. Jarosław Jankowski.

Szkic sytuacyjny dla wariantu 1 ćwiczeń:

Szkic sytuacyjny dla wariantu 2 ćwiczeń:

Galeria zdjęć

Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG

Additional information