Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

JRG

Interwencje JRG

Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej CS PSP w Częstochowie na akwenach wodnych w Parku Wypoczynkowym "LISINIEC"

W dniach od 24 do 26 maja w częstochowskim Parku Wypoczynkowym LISINIEC mieszczącym się pod adresem ul. ks. Augustyna Kordeckiego 99 odbyły się ćwiczenia szkolnej jednostki ratowniczo - gaśniczej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Dowódcą ćwiczeń był bryg. Konrad Jóźwiak. Manewry zostały przeprowadzone dla trzech zmian służbowych JRG CS PSP. Strażacy trzech zmian służbowych ćwicząc, mieli możliwość praktycznego sprawdzenia własnych umiejętności i sprzętu w trudnych warunkach. Takie założenia to doskonały sprawdzian dla siły charakteru, wytrwałości, współpracy ramię w ramię ratowników.

Głównymi celami ćwiczeń było:

 1. praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków;
 2. zapoznanie ćwiczących z obiektem, warunkami dojazdu i możliwością podjęcia działań ratowniczych;
 3. doskonalenie umiejętności prowadzenia działań na akwenach wodnych

Celami szczegółowymi było:

 1. sprawdzenie możliwości dojazdu do zbiornika wodnego BAŁTYK i PACYFIK w Parku Wypoczynkowym LISINIEC i podjęcia działań ratowniczych na akwenie wodnym w zainscenizowanym zdarzeniu będącym przedmiotem ćwiczeń;
 2. sprawdzenie możliwości dojazdu do trzeciego zbiornika wodnego (ADRIATYK) w Parku Wypoczynkowym LISINIEC z możliwością zwodowania sprzętu pływającego;
 3. doskonalenie umiejętności podejmowania czynności ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu będącego w dyspozycji JRG CS PSP – rzutka ratownicza, koło ratunkowe, sanie lodowe woda-lód, deska ortopedyczna, łodzie ratownicze;
 4. doskonalenie umiejętności prowadzenia czynności ratowniczych w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy u osób podtopionych i wychłodzonych – resuscytacja osoby podtopionej, postępowanie w hipotermii.

Ćwiczono następujący wariant akcji:

Zdarzenie ma miejsce na zbiorniku wodnym BAŁTYK w Parku Wypoczynkowym LISINIEC. Mężczyzna w wieku około 22 lat płynąc w stronę brzegu (odległość od brzegu około 30 m) zniknął pod powierzchnią wody. Z relacji świadków obok poszkodowanego w odległości około 1 m płynęła kobieta, która podjęła próbę ratowania tonącego. Jej działania okazały się bezskuteczne oraz na tyle wyczerpujące, że kobieta nie była w stanie dopłynąć do brzegu, a także z trudem utrzymywała się na powierzchni wody.

Założenia do ćwiczeń:

Czas astronomiczny

Czas operacyjny

Opis rozwoju sytuacji

Podjęte działania

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

11:30 - 11:40 00:00 - 00:10 Dojazd zastępów na miejsce zdarzenia Wybór pola operacyjnego  
11:40 - 11:42 00:10 - 00:12 Rozpoznanie wstępne Ustalenie priorytetów
Wykorzystanie BSP
Wydanie rozkazów
 
11:42 - 11:47 00:12 - 00:17 Sprawianie sprzętu ratowniczego Dobór sprzętu i technik ratowniczych  
11:47 - 12:25 00:17 - 00:55 Dotarcie do osób poszkodowanych:
dryfującej na wodzie oraz znajdującej się pod powierzchnią wody
Ewakuacja na brzeg, przeszukanie dna akwenu Termoizolacja, wsparcie psychiczne, podjęcie RKO
12:25 - 12:55 00:55 - 1:25 Zbiórka osób biorących udział w ćwiczeniach Podsumowanie realizowanego założenia
Omówienie problematyki
Procedury postępowania
12:55 - 15:00 1:25 - 3:30 Zapoznanie się z obiektem Sprawdzenie dróg dojazdowych i możliwości użycia sprzętu będącego w dyspozycji  


Planowane siły i środki PSP:

Jednostka

Pojazd/sprzęt

Obsada

Nr operacyjny

Uwagi

JRG CS PSP

GBA 2,7/16

6

250s21

 

JRG CS PSP

SCRt

3

251s43

 

JRG CS PSP

SLOp + przyczepka ratownictwa wodnego

4

250s90

 

CS PSP

Łódź motorowa

 

 

 

CS PSP

SLOp + drony

2

 

 

CS PSP

Nośnik kontenerowy + kontener przeciwpowodziowy

1

251s87

 

SGRW-N OSP Częstochowa

SLRW Ford

6

359s07

Dysponowane aplikacyjnie

JRG 2 KM PSP

GBA 2,7/25

6

352s21

Dysponowane aplikacyjnie

 

Planowane siły i środki innych podmiotów ratowniczych:

Jednostka

Pojazd/sprzęt

Obsada

Nr operacyjny

Uwagi

ZRM PRM

GCBA 4/32

3

S 01 03

Dysponowane aplikacyjnie

ZRM PRM

SLOp + przyczepka ratownictwa wodnego

2

S 01 22

Dysponowane aplikacyjnie 

WOPR

Łódź motorowa

 4

 

Dysponowane aplikacyjnie 

Policja

Patrol samochodowy

2

  Dysponowane aplikacyjnie

 

Sposób alarmowania sił i środków: SKKM w Częstochowie - aplikacyjnie.

Punkt koncentracji sił i środków: Parking przy Parku Wypoczynkowym „LISINIEC” Częstochowa ul. ks. Augustyna Kordeckiego 99.

Wykaz osób funkcyjnych:

 • Kierownik ćwiczeń: - Naczelnik WR CS PSP
 • KDR – D-ca zmiany służbowej
 • Dowódcy OB. – D-ca sekcji, D-ca zastępu
 • Główny rozjemca /wg potrzeby/

Sposoby i środki pozoracji:

 • Pozoranci i obsługa ćwiczeń – 10 osób /kadeci wyznaczeni z WPS CS PSP/ wyposażeni w kamizeli ratunkowe;
 • Łódź płaskodenna;
 • Manekin /fantom/ do resuscytacji.

Rzut zbiorników wodnych parku "Lisiniec" z lotu ptaka:

Szkic sytuacyjny terenu ćwiczeń z rozwinięciem bojowym:

Galeria zdjęć

Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne
Ćwiczenia Szkolnej JRG - ratownictwo wodne

Additional information