Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

JRG

Interwencje JRG

Częstochowa - pożar

SKKM w Częstochowie przyjęło zgłoszenie na numer alarmowy 998 o treści: "pożar składu budowlanego".

Po dojeździe na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania 360 st. stwierdzono, iż pożarem objęta jest północna część (budynek biurowo-magazynowy) kompleksu budynków wchodzących w skład składu budowlanego DOMBUD. Pożarem objęta już była południowa część dachu budynku biurowo-magazynowego. Dotarcie na plac budynku było utrudnione ze względu na zamkniętą bramę wjazdową i opuszczony szlaban, konieczne było siłowe otwarcie bramy i szlabanu. Na dachu budynku znajdowała się instalacja fotowoltaiczna (z informacji uzyskanej od właściciela 95 paneli). Zastana sytuacja pożarowa oraz zagrożenie ze strony występowania instalacji fotowoltaicznej ograniczały możliwość działań w wewnątrz budynku. Z uwagi na późną porę zdarzenia na placu oraz w budynkach nikt nie przebywał.

Kompleks budynków składał się z:
- części biurowej (południowy koniec kompleksu) dwukondygnacyjna, murowana, więźba dachowa drewniana, przykryta blachą, wymiary 10x12x10 (dł. x szer. x wys.),
- części magazynowej (środkowa część kompleksu) jednokondygnacyjna, murowana, więźba dachowa drewniana z pełnym deskowaniem, przykryta papą, wymiary 14x50x8 (dł. x szer. x wys.),
- części magazynowo-biurowej - część objęta pożarem (północny koniec kompleksu), murowana, dwukondygnacyjna, konstrukcja stropu żelbetowa, więźba dachowa drewniana, przykryta blachą, wymiary 10x25x10 (dł. x szer. x wys.),

Do kompleksu budynków przylegał od strony północnej nowo budowany budynek trzy kondygnacyjny murowany, sklepiony, kryty styropapą,wymiary 15x10x13 (dł. x szer. x wys.).

Kompleks budynków podzielony był na strefy pożarowe pokrywające się z w/w częściami.

Działania JOP polegały na:

 • zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
 • dokonaniu rozpoznania 360 st.,
 • dokonaniu rozpoznania pod względem COVID-19 - brak zagrożenia,
 • odłączeniu prądu do budynków,
 • wykonaniu dostępu do placu obiektu poprzez siłowe otwarcie bramy i szlabanu,
 • uruchomieniu kanałów ratowniczo gaśniczych (B035, B046), w chwili przybycia oficera operacyjnego powiatu
 • uruchomienia kanału dowodzenia i współdziałania (B003), w chwili przybycia Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie
 • podziału terenu akcji na dwa odcinki bojowe:
  I odcinek bojowy za zadanie miał: podanie 1 prądu wody w natarciu z kosza autodrabiny oraz 1 prądu wody na płonąca podbitkę dachową,
  II odcinek bojowy za zadanie miał: podanie 1 prądu wody z kosza podnośnika, 1 prądu z dachu nowo budowanego budynku oraz 1 prądu do wnętrza budynku,
 • dowożeniu wody,
 • sprawieniu drabiny mechanicznej SD42, oraz podnośnika SHD23,
 • sprawieniu przenośnej drabiny D10W,
 • oświetleniu terenu akcji,
 • dokładnym sprawdzeniu budynku przy pomocy kamery termowizyjnej,
 • oddymieniu i przewietrzeniu budynku,
 • dokonaniu prac rozbiórkowych pokrycia dachu oraz sufitu podwieszanego,
 • przerzuceniu i przelaniu nadpalonej dokumentacji zgromadzonej w części biurowej oraz wyposażenia budynku,
 • dokonaniu pomiarów stężenia gazów niebezpiecznych miernikiem Ventis MX4 (02, CO, C4H12, H2S) - brak zagrożenia

Dalsze czynności wyjaśniające przyczynę powstania pożaru prowadzi Policja.

Galeria zdjęć

Częstochowa - pożar
Częstochowa - pożar
Częstochowa - pożar
Częstochowa - pożar
Częstochowa - pożar
Częstochowa - pożar

Additional information