Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EUR - 2017 r.

2017 r.

ZAMÓWIENIE NR OGŁOSZENIA DATA ZAMIESZCZENIA PLIKI DO POBRANIA

Świadczenie usług sprzątania obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

635642-N-2017 22.12.2017

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Unieważnienie postępowania

Sukcesywne dostawy pieczywa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

624278-N-2017 2017-11-29

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej


Wybór oferty

Rozbudowa wodociągowej sieci pożarowej na terenie poligonu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

610055-N-2017 2017-10-31

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie samochodu specjalnego, lekkiego ratownictwa technicznego 4x4 typu PICKUP do przewozu ratowników i sprzętu

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

607197-N-2017 2017-10-25

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 

Poprawiony załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Wykonanie utwardzenia terenu pod urządzenie – trenażer ratowniczy – w postaci żelbetowej płyty fundamentowej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

592408-N-2017 2017-09-22

SIWZ z załącznikami

 

Modyfikacje SIWZ

 

Załącznik 1.3 - przedmiar robót

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Zakup paliw płynnych dla środków transportu i sprzętu silnikowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozliczany za pomocą kart bezgotówkowego tankowania

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

592374-N-2017 2017-09-22

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 

Modyfikacja SIWZ

 

Poprawiony załącznik nr 0 - formularz ofertowy

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Roboty remontowo – budowlane w części budynku dydaktyczno – hotelowego nr 1 przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

571563-N-2017 2017-08-11

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz mięsa wieprzowego i wołowego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

565377-N-2017 2017-08-07

SIWZ z załącznikami

 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ


Poprawiony załącznik 1.1.B "Opis przedmiotu zamówienia: mięso"

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Zagospodarowanie terenu wokół budynku mieszkalno-hotelowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Artyleryjskiej 1, wraz z zaprojektowaniem części robót w zakresie wykonania instalacji drenażu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej przy budynku 565236-N-2017 2017-08-07

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Wykonanie kampusowej sieci światłowodowej na podstawie posiadanego projektu oraz zaprojektowanie i wykonanie światłowodowej sieci kampusowej między budynkami Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

560300-N-2017 2017-07-28

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ


Wyjaśnienia SIWZ (2)


Poprawiony załącznik nr 1.1 do SIWZ

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 2017/S 136-279981 2017-07-19

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienie SIWZ

 

Poprawiony załącznik nr 1 "Opis przedmiotu zamówienia"

 

Wyjaśnienie SIWZ (2)

 

Poprawiony załącznik nr 1 "Opis przedmiotu zamówienia" (2)

 

Wyjaśnienie SIWZ (3)

 

Poprawiony załącznik nr 1 "Opis przedmiotu zamówienia" (3)

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Informacje z otwarcia ofert - sprostowanie

 

Wybór ofert

Sukcesywne dostawy konserw mięsnych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 544115-N-2017 2017-07-04

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie obuwia oraz sztormiaków dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej 538228-N-2017 2017-06-23

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Unieważnienie zadania I

 

Wybór ofert zadanie II

Roboty remontowo – budowlane w części budynku dydaktyczno – hotelowego nr 1 przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

536438-N-2017

 

2017-06-21

SIWZ z załącznikami

 

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

 

Poprawiony załącznik nr 1 "Przedmiar"

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Unieważnienie postępowania

Roboty remontowo – budowlane w części budynku dydaktyczno – hotelowego nr 1 przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie 523824-N-2017 2017-06-02

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Unieważnienie postępowania

 

Informacje z otwarcia ofert - sprostowanie

Wykonanie remontu pomieszczenia sali gimnastycznej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 517561-N-2017 2017-05-25

SIWZ z załącznikami

 

Unieważnienie postępowania

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie elementów ubioru wyjściowego oraz służbowego dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej 511730-N-2017 2017-05-19

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Wybór ofert

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych oraz ciastek suchych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 507079-N-2017 2017-05-12

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Wybór ofert

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie elementów ubioru służbowego, odzieży specjalnej oraz obuwia dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej 505440-N-2017 2017-05-11

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Unieważnienie zadania II i IV

 

Wybór oferty

Wykonanie wodociągowej sieci pożarowej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

503766-N-2017 2017-05-09

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

 

Poprawiony formularz ofertowy

 

Sprostowanie do wyjaśnień i modyfikacji SIWZ

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Wybór oferty

Wykonanie remontu sali gimnastycznej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 72397 - 2017 2017-04-24

SIWZ z załącznikami

Informacje z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie elementów umundurowania dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej 70815 - 2017 2017-04-21

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Wybór ofert

 

Wybór ofert - zadanie V

Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 58242 - 2017 2017-04-04

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Wybór oferty

Sukcesywne dostawy warzyw do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 43117 - 2017 14.03.2017

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

Wybór oferty

Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 39543 - 2017 08.03.2017

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

Dostawa do Centralnej Szkoły PSP środków ochrony indywidualnej dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

26907 - 2017 16.02.2017

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

 

Załącznik 1.1 do SIWZ po modyfikacji

 

Załącznik 1.6 do SIWZ po modyfikacji

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ (2)

 

Załącznik 1.2 do SIWZ po modyfikacji

 

Załącznik 1.4 do SIWZ po modyfikacji

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

2016 r.

ZAMÓWIENIE NR OGŁOSZENIA DATA ZAMIESZCZENIA PLIKI DO POBRANIA

Świadczenie usługi sprzątania obiektów Centralnej Szkoły PSP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

359241 - 2016

05.12.2016

SIWZ z załącznikami

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

Informacje z otwarcia ofert

Wybór oferty

 

Additional information