Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zamówienia publiczne do 30 000 EUR - 2017 r.

2017 r.

ZAMÓWIENIE PLIKI DO POBRANIA
Zakup i dostawa armatury wodno-pianowej do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Zakup i dostawa Dronu DJI MATRICE 210 z akcesoriami - zadanie I

lub

Zakup i dostawa kamery termowizyjnej Zenmuse XT 336x 256 9mm 30Hz - z radiometrią całościową - zadanie II

Wybór oferty - Zadanie I

Wybór oferty - Zadanie II

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zadanie I

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zadanie II

Zakup i dostawa 10 zestawów pilarek MS461 z dodatkowym wyposażeniem

Wybór oferty

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa 10 sztuk pilarek MS461 z wyposażeniem - zestaw

Unieważnienie

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i montaż zabudowy jednej kuchni wraz ze sprzętem AGD oraz dwóch szaf wnękowych w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalno-hotelowym przy ul. Artyleryjskiej 1

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa sprzętu do realizacji zadań w zakresie ratownictwa chemicznego

Unieważnienie - zadanie IV

Wybór oferty - zadanie II

Wybór oferty - zadanie V

Wyjaśnienia - zadanie I

Wyjaśnienia - zadanie IV

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - Zadanie I

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - Zadanie II

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - Zadanie III

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - Zadanie IV

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - Zadanie V

Zakup i dostawa I zestawu narzędzi hydraulicznych do Centralnej Szkoły PSP

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Zakup mobilnego symulatora naprężeń elementów drewna do ćwiczeń z pilarkami do drewna zamontowany na przyczepie

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Zakup i dostawa 15 sztuk aparatów powietrznych z maskami do Centralnej Szkoły PSP

Wybór oferty

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Zakup i dostawa Motopomy Tohatsu M8/8 VF 53 As do Centralnej Szkoły PSP

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Zakup i dostawa 4 sztuk pił dwutarczowych do Centralnej Szkoły PSP

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Zakup i dostawa 10 sztuk pił do drewna do Centralnej Szkoły PSP

Unieważnienie

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Zakup i dostawa kamer termowizyjnych do Centralnej Szkoły PSP

Wybór oferty - zadanie I

Wybór oferty - zadanie II

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - Zadanie I

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - Zadanie II

Dostawa 3 sztuk lamp balonowych LEDMOON 600 do Centralnej Szkoły PSP

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 10 sztuk agregatów prądotwórczych model ZPP 6500 T AVR o mocy min. 5 kVA do Centralnej Szkoły PSP

Wybór oferty

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa łodzi płaskodennej z silnikiem strugowym do Centralnej Szkoły PSP

Wybór oferty

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa ciast i ciastek deserowych do Centralnej Szkoły PSP

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i montaż zabudowy sześciu kuchni w lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalno-hotelowym przy ul. Artyleryjskiej 1

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Modyfikacje

Opis przedmiotu zamówienia - plik sprzęt - po modyfikacji

Wykonanie i montaż zabudowy sześciu szaf wnękowych w lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalno-hotelowym przy ul. Artyleryjskiej 1

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

 

Sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Zestawienie asortymentowo-cenowe

Sukcesywne dostawy środków czystości do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Zestawienie asortymentowo-cenowe

Wyjaśnienia

Wyjaśnienia 2

Wyjaśnienia 3

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Zestawienie asortymentowo-cenowe

Zakup kamery termowizyjnej ARGUS Mi-TIC S typ MI-320-3-S - zestaw do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Zakup i sukcesywne dostawy wody mineralnej, soków i napojów owocowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Zakup i dostarczanie środków myjąco-dezynfekujących

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie – zadanie I,
Floty pojazdów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie - zadanie II

Wybór oferty

Wyjaśnienia

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Wykonanie projektu rozbudowy sieci światłowodowej wraz z kanalizacją teletechniczną na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Wybór oferty

Wyjaśnienia i modyfikacje

Rysunek nr 3 (zakres inwestycji)

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Rysunki

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Wykonanie i dostawa artykułów konferencyjnych

Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Usługi pralnicze

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Informacja dotycząca wszczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EUR na zakup i sukcesywne dostawy mrożonych ryb, przetworów i konserw rybnych nr WT.2370.1.8.2017 r.

Informacja

Zakup i sukcesywne dostawy mrożonych ryb, przetworów i konserw rybnych

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Usługa organizacji konferencji

Wybór oferty

Modyfikacja formularza ofertowego

Nowy formularz ofertowy

Wyjaśnienie

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Przygotowanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą - Remont części budynku dydaktyczno-hotelowego - kompania I i II

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Formularz ofertowy
Zakup i sukcesywne dostarczanie jaj spożywczych

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy
Usługa cyklicznego ładowania gaśnic dla Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy
Zakup i sukcesywne dostarczanie drobiu do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej Wybór oferty
Sukcesywne dostawy mrożonek do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej Wybór oferty

 

Additional information