Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EUR - 2019 r.

2019 r.

ZAMÓWIENIE NR OGŁOSZENIA DATA ZAMIESZCZENIA PLIKI DO POBRANIA

 

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną (SD)

 

2019/S 239-586037 11.12.2019

SIWZ z załącznikami

 

Modyfikacja SIWZ

 

Poprawiony opis przedmiotu zamówienia

 

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ (2)

 

Wyjaśnienia SIWZ (3)

 

Wyjaśnienia SIWZ (4)

 

Poprawiony opis przedmiotu zamówienia (2)

 

Wyjaśnienia SIWZ (5)

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Sukcesywne dostawy owoców oraz pieczarek do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

633274-N-2019 06.12.2019

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Sukcesywne dostawy pieczywa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

625632-N-2019 21.11.2019

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego (napędowego grzewczego) do kotłowni zlokalizowanych na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w sezonie grzewczym 2019/2020

 

620702-N-2019 12.11.2019

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Budowa systemu zasilania w energię elektryczną oraz sprężone powietrze "szybki start" na stanowiskach garażowych wozów bojowych w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej

 

593404-N-2019 05.09.2019

SIWZ z załącznikami

 

Unieważnienie postępowania

 

Wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu dla budynku stołówki na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

589711-N-2019 26.08.2019

SIWZ z załącznikami

 

Modyfikacja SIWZ

 

Unieważnienie postępowania

 

Sukcesywne dostawy wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz mięsa wieprzowego i wołowego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

586626-N-2019 14.08.2019

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ubrań treningowych dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej

 

576873-N-2019 22.07.2019

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Wykonanie remontu poszycia dachów, obróbek blacharskich i orynnowania oraz wykonanie remontu elewacji budynku

 

576494-N-2019 19.07.2019

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Sukcesywne dostawy konserw mięsnych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

571963-N-2019 10.07.2019

SIWZ z załącznikami

 

Modyfikacja SIWZ

 

Modyfikacja SIWZ (2)

 

Załącznik nr 0 - poprawiony

 

Załącznik nr 1 - poprawiony

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie środków ochrony indywidualnej dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej

 

569274-N-2019 04.07.2019

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Unieważnienie zadania IV

 

Wybór oferty - zadanie III

 

Wybór oferty - zadanie I, II, V, VI

 

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych oraz ciastek suchych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

562077-N-2019 17.06.2019

SIWZ z załącznikami

 

Modyfikacja SIWZ

 

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

 

Wyjaśnienia SIWZ

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Wykonanie remontu poszycia dachów, obróbek blacharskich i orynnowania oraz wykonanie remontu elewacji budynku

 

560869-N-2019 13.06.2019

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Unieważnienie postępowania

 

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie dwóch zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

 

556570-N-2019 05.06.2019

SIWZ z załącznikami

 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Wyjaśnienia i modyfikacje

 

Załącznik nr 1 - poprawiony

 

Załącznik nr 0 - poprawiony

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie elementów umundurowania dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej

 

548459-N-2019 16.05.2019

SIWZ z załącznikami

 

Modyfikacja SIWZ

 

Kompletna SIWZ

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Unieważnienie zadania IX

 

Wybór oferty

 

Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

545618-N-2019 09.05.2019

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 1 sztuki średniego samochodu ratownictwa technicznego z HDS (hydraulicznym dźwigiem samochodowym)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

 

 

2019/S 080-191482 24.04.2019

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacje

 

Poprawiony opis przedmiotu zamówienia

 

Wyjaśnienia i modyfikacje (2)

 

Poprawiony opis przedmiotu zamówienia (2)

 

Klucz publiczny

 

Wyjaśnienia i modyfikacje (3)

 

Poprawiony opis przedmiotu zamówienia (3)

 

Klucz publiczny

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odzieży specjalnej oraz obuwia dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej

 

536437-N-2019 11.04.2019

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór ofert

 

Sukcesywne dostawy warzyw do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

533699-N-2019 04.04.2019

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

528410-N-2019 21.03.2019

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia SIWZ

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Zakup paliw płynnych dla środków transportu i sprzętu silnikowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozliczany za pomocą kart bezgotówkowego tankowania

 

528082-N-2019 21.03.2019 r.

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacje

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Dostawa koszul wyjściowych i służbowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

525782-N-2019 18.03.2019 r.

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacje

 

Poprawiony załącznik nr 0 - formularz ofertowy

 

Wyjaśnienia SIWZ

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

524623-N-2019 13.03.2019 r.

SIWZ z załącznikami

 

Unieważnienie postępowania

 

Wykonanie remontu nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – część etapu IV

 

508307-N-2019 30.01.2019 r.

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych łączonych

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

506927-N-2019 25.01.2019 r.

SIWZ z załącznikami

 

Wyjaśnienia i modyfikacja

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

2018 r.

ZAMÓWIENIE NR OGŁOSZENIA DATA ZAMIESZCZENIA PLIKI DO POBRANIA

 

Sukcesywne dostawy owoców oraz pieczarek do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

658572-N-2018

06.12.2018 r.

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Informacje z otwarcia ofert dodatkowych - zadanie III

 

Wybór oferty - zadanie I i II

 

Wybór oferty - zadanie III

 

Budowa systemu zasilania w energię elektryczną oraz sprężone powietrze „szybki start” na stanowiskach garażowych wozów bojowych w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej

 

657007-N-2018

04.12.2018

SIWZ z załącznikami

 

Unieważnienie postępowania

 

Remont pomieszczeń piwnic w budynku Stołówki, zlokalizowanym na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

653377-N-2018

04.12.2018

SIWZ z załącznikami

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Wybór oferty

 

Additional information