Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zamówienia publiczne do 30 000 EUR - 2020 r.

2020 r.

ZAMÓWIENIE PLIKI DO POBRANIA

 

Dostawa papy wraz ze środkiem gruntującym na teren Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Wykonanie bezdotykowej renowacji kanalizacji sanitarnej przy budynku stołówki na terenie CS PSP w Częstochowie

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie"

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Sukcesywne dostawy świeżych jaj do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Sukcesywne dostawy świeżego mięsa drobiowego do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup 4 kpl projektorów multimedialnych Optoma ZH403 wraz z akcesoriami oraz 1 kpl projektora multimedialnego Optoma ZH406 z akcesoriami

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Roczny przegląd sprzętu hydraulicznego Lukas i pneumatycznego Vetter zgodnie z normami EN 13204, EN 13731 wraz z wymianą węży hydraulicznych firmy Lukas - zadanie I zgodnie z załącznikami nr 1a, 1b


Roczny przegląd sprzętu hydraulicznego Holmatro i pneumatycznego Holmatro zgodnie z normami EN 13204, EN 13731 wraz z wymianą węży hydraulicznych firmy Holmatro i przeglądem aparatu powietrznego Scott - zadanie II zgodnie z załącznikami nr 1a, 1b, 1c


Roczny przegląd sprzętu hydraulicznego Weber zgodnie z normą EN 13204 - zadanie III zgodnie z załącznikiem nr 1

Wybór ofert

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zad I

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zad II

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zad III

 

Świadczenie usługi symetrycznego szerokopasmowego dostępu do Internetu wraz z usługą ISDN na okres 24 miesięcy dla Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Wybór oferty

Formularz ofertowy (zał. nr 2) po modyfikacji

Wyjaśnienia (2)

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Sukcesywne dostawy mrożonek do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

 

Wybór oferty

Zał. nr 1.1. po modyfikacji

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Zakup i dostawa sześciu trójnogów osobowych TM 14-SB z sześcioma zestawami ATO15-150 - zadanie I


Zakup i dostawa sześciu zestawów sprzętu wysokościowego - zadanie II


Zakup i dostawa jednego zestawu sprzętu wysokościowego - zadanie III

Wybór ofert - zad I, zad II, zad III

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zad I

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zad II

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zad III

 

Zakup i sukcesywne dostawy wyrobów cukierniczych, ciastek i ciast deserowych

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup narzędzi hydraulicznych zasilanych akumulatorowo

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Wykonanie i montaż w czterech lokalach Zamawiającej mebli kuchennych na wymiar wraz ze sprzętem kuchennym - zadanie I


Wykonanie i montaż szaf wnękowych, przesuwnych w czterech lokalach Zamawiającej - zadanie II

Wybór oferty - zadanie I i zadanie II

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zad I

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zad II

 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego - grupa E

 

Wybór oferty

Formularz ofertowy (zał. nr 2) po modyfikacji (2)

Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1) - po modyfikacji

Zmiana terminu składania ofert (2)

Formularz ofertowy (zał. nr 2) po modyfikacji

Wyjaśnienia

Zmiana terminu składania ofert

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Dzierżawa kserokopiarko-drukarek

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i sukcesywne dostawy środków czystości ogólnego użytku

 

Wybór oferty

Wyjaśnienia i modyfikacje (2)

Wyjaśnienia i modyfikacje

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa trzech sztuk 48-portowych przełączników PoE

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup zestawu składającego się z pralnico-wirówki wysokoobrotowej Electrolux W5180H, suszarki bębnowej Electrolux TD6-20 oraz systemu pomp automatycznego dozowania

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa dwóch sztuk namiotów pneumatycznych NP-26M

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa czterech sztuk 48-portowych przełączników PoE

 

Unieważnienie

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa chemii profesjonalnej

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Usługa doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

 

Wybór oferty

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Sukcesywne dostawy wody mineralnej, napojów i soków do Centralnej Szkoły PSP

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Budowa systemu szybki start

 

Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa zestawu sprzętu do detekcji zagrożeń biologicznych

 

Wybór oferty

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa zestawu sprzętu do detekcji zagrożeń biologicznych

 

Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Zakup i dostawa manekinów do ćwiczeń poligonowych i w wodzie:

  • zadanie I - zakup i dostawa Manekina Ruth Lee Duty Range 20 kg
  • zadanie II - zakup i dostawa Manekina Ruth Lee Duty Range 70 kg
  • zadanie III - zakup i dostawa Manekina Ruth Lee Fire House 70 kg
  • zadanie IV - zakup i dostawa Manekina Ruth Lee Duty Range 50 kg
  • zadanie V - zakup i dostawa Manekina Ruth Lee Multi Trauma 50 kg
  • zadanie VI - zakup i dostawa Manekina Ruth Lee Man Overboard

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zad I

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zad II

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zad III

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zad IV

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zad V

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami - zad VI

 

 

Zakup i sukcesywne dostarczanie środków myjąco-dezynfekujących

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego marki Citroen Berlingo typu M na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Wybór oferty

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Zakup zestawu składającego się z pralnico-wirówki wysokoobrotowej Electrolux W5180H, szafy suszarniczej Electrolux TS4175WW, systemu pomp automatycznego dozowania wraz z kompletem specjalistycznych płynów środków chemicznych

 

Wybór oferty

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

 

Zakup 1 szt. mobilnego radioprzemiennika w przenośnej skrzyni (walizie) z osprzętem oraz 1 szt. agregatu prądotwórczego jednofazowego

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa 10 sztuk aparatów powietrznych X-Pro z automatem oddechowym ZENITH wraz z maskami panoramicznymi OptiPro oraz butlami kompozytowymi

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - zadanie I


Ubezpieczenie floty pojazdów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - zadanie II


Obowiązkowe ubezpieczenie operatorów bezzałogowych statków powietrznych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej - zadanie III

 

Wybór oferty - zadanie III

Wybór oferty - zadanie I i zadanie II

Wyjaśnienia i modyfikacje

Załączniki w formie edytowalnej

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami (zadania I - III)

 

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

 

Wybór oferty

Wyjaśnienia (5)

Wyjaśnienia (4)

Wyjaśnienia (3)

Wyjaśnienia (2)

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

 

Wybór oferty

Informacja z otwarcia ofert

Załączniki po modyfikacji

Wyjaśnienia

Zmiana terminu składania ofert

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Wywóz i utylizacja substancji niebezpiecznych oraz innych materiałów przeznaczonych do termicznego chemicznego unieszkodliwienia oraz czasowego gromadzenia

 

Wybór oferty

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Wywóz i utylizacja odpadów gastronomicznych: pokonsumpcyjnych (odpadów kategorii III)

 

Wybór oferty

Umowa projekt - po modyfikacji

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Odbiór i utylizacja produktów spożywczych przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji

 

Załączniki po modyfikacji

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Cykliczne ładowanie gaśnic na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Usługa pralnicza

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Sukcesywne dostawy świeżych jaj do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Sukcesywne dostawy świeżych jaj do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

 

Unieważnienie

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Świadczenie usług sprzątania obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Sukcesywne dostawy świeżego mięsa drobiowego do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Sukcesywne dostawy mrożonek do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Archiwum zamówień publicznych - 2019 r.

Additional information